Εξαιρετικά σημαντικό είναι το άρθρο στο ένθετο Έθνος-Κυνήγι της  εφημερίδας Έθνος (φύλλο 604, 05/12/2012), με το οποίο καθίσταται φανερό ότι οι διάφορες αναθέσεις μελετών, κατευθύνονται σε συγκεκριμένους μελετητές οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τους Φορείς που προκηρύσσουν και αναθέτουν τα συγκεκριμένα έργα.

Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη επί χρόνια τακτική που ευνοεί τους συνεχείς και ατεκμηρίωτους περιορισμούς της θήρας, όπως οι διάφορες ΜΚΟ μεθοδεύουν και προωθούν.
-    Link: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23385&subid=2&pubid=63748899