Η Κ.Σ.Ε  είναι μέλος της Ομοσπονδίας των Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της Ε.Ε. (FACE), στην οποία ο σημερινός πρόεδρος της Κ.Σ.Ε   κατέχει θέση αντιπροέδρου, συμμετέχοντας δυναμικά στα διοικητικά συμβούλια της οργάνωσης και τις γενικές συνελεύσεις και επηρεάζοντας τη χάραξη της πολιτικής για το κυνήγι στην Ευρώπη αλλά και τις λήψεις των αποφάσεων. Με αυτό τον ενεργό ρόλο της η Κ.Σ.Ε  παίρνει μέρος στα σχετικά όργανα αποφάσεων της Ε.Ε. που αφορούν στο κυνήγι, τη διαχείριση της άγριας πανίδας, τη διατήρηση της φύσης και εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των Ελλήνων κυνηγών σε θέματα σχετικά με τις κυνηγετικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα στα σημαντικά προβλήματα των χωρών της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα η Κ.Σ.Ε  μέσω της συμμετοχής της στη FACE αναδεικνύει τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου.

Επίσης, η Κ.Σ.Ε  είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (CIC), του Οργανισμού για τα μεταναστευτικά πτηνά της Δυτικής Παλαιαρκτικής (OMPO), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Παραδοσιακού Κυνηγιού (AECT), και της Βαλκανικής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (Council for Hunting and Wildlife Protection of the Balkan Countries).