Μπεκάτσα

Μήκος 34 cm. Κοντόχοντρο παρυδάτιο πουλί  με στρογγυλευμένες φτερούγες και κρυπτικό χρωματισμό. Χαρακτηριστικό μακρύ ράμφος, μεγάλα μάτια, τοποθετημένα ψηλά στο κεφάλι. Πτήση γρήγορη και χαμηλή, ανάμεσα στα δένδρα, στο μισοσκόταδο ή το βράδυ. Χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα, αν και ελάχιστα ζευγάρια φωλιάζουν τοπικά.