• Σύνταξη προτάσεων προς υπουργεία και αρμόδιες επιτροπές
  • Προσφυγές και παραστάσεις της Κ.Σ.Ε  σε δικαστήρια για νομικά θέματα θήρας
  • Παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες , έγγραφα, επιστολές
  • Συναντήσεις του ΔΣ της Κ.Σ.Ε  με Υπουργούς ή άλλα πολιτικά πρόσωπα και φορείς
  • Τύπος και ΜΜΕ
  • Εκδηλώσεις
  • Κοινωνικό έργο Κ.Σ.Ε