Έντονη ήταν η προσωπική παρέμβαση του προέδρου της ΚΣΕ στο συμβούλιο της FACE σχετικά με τη συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων στην υποβολή εκθέσεων βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας για τα Πουλιά, που αφορούν τους πίνακες θηρευσίμων ειδών των κρατών μελών της Ε.Ε.

     Αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν, ο Πρόεδρος της FACE να αποστείλει στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγγραφο με τα όσα είχε επισημάνει η ΚΣΕ, κάνοντας και ειδική αναφορά στα προβλήματα της Ελλάδας.

Επιπροσθέτως η ΚΣΕ απέστειλε, έγγραφο προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο ζητούσε τη συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη διαδικασία σύνταξης της Εθνικής Έκθεσης, που αφορά την κατάσταση των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών στη χώρα μας.

Σημειώνουμε ότι από την Έκθεση αυτή θα εξαρτηθεί η συνέχεια ή όχι το κυνήγι για ορισμένα είδη στη χώρα μας.

      Ο υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επιστολή του προς την ΚΣΕ, διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που διαθέτουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, σχετικά με τους πληθυσμούς των θηρεύσιμων ειδών στο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων του Άρθρου 12 της Οδηγίας για τα Πουλιά, πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για τους πληθυσμούς.

     Για το λόγο αυτό ήδη έχουμε ζητήσει τη συνεργασία μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την στοιχειοθετημένη παρέμβαση μας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ με σκοπό να καταργήσουμε επιτέλους, το μονοπώλιο των αυθαίρετων στοιχείων από τις ΜΚΟ.