Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1769/Β/22-7-2013), η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης άδειας θήρας.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, πέτυχε και πάλι με εισήγησή της στο Υπουργείο, κατά τη σύνταξη της Απόφασης, να μην υπάρξει αύξηση στα τέλη, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και να παραμείνουν τα τέλη στα περσινά επίπεδα.