Με πρόσφατη Απόφαση του (2867/2014) το  Συμβούλιο της Επικρατείας,  απέρριψε την αίτηση των  Πανελλήνιων Ενώσεων των Δασολόγων και των Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης και λειτουργίας των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων. Δηλαδή, επεδίωκαν τη διάλυση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Η παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μεγάλης σημασίας, γιατί θωράκισε ακόμη περισσότερο την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων, που λειτουργεί αποτελεσματικά στην προσπάθεια των κυνηγών για την προστασία του περιβάλλοντος.  


Έτσι, οι θηροφύλακες μας εξασφαλίζοντας πλήρως την νομική τους υπόσταση θα συνεχίσουν, σε συνεργασία πάντα με τις Δασικές Υπηρεσίες, το πολύ σημαντικό τους έργο της αποτελεσματικής δίωξης της λαθροθηρίας σε όλη τη χώρα, έργο το οποίο έχει αναγνωρισθεί από φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό σε διεθνή συνέδρια.