Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και Αντιπρόεδρο των Κυνηγών της Ευρώπης κ. Νίκο Παπαδόδημα.

 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο ρόλος και το έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την εκπόνηση των σχετικών μελετών και διεξαγωγή ερευνών και προγραμμάτων για την προστασία της άγριας πανίδας, καθώς και ο ρόλος και το έργο της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους ισχύοντες κανόνες για το κυνήγι, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
 
Το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του βασικού προγραμματικού στόχου του για την προστασία του περιβάλλοντος διαβεβαιώνει τους κυνηγούς ότι στηρίζει τη δομή και λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων για το φιλοπεριβαλλοντικό έργο που παράγουν, θεωρεί ικανοποιητικούς τους υφιστάμενους περιορισμούς της θηρευτικής δραστηριότητας και αναγνωρίζει το αποτελεσματικό έργο θηροφύλαξης της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
 
Οι παραπάνω θέσεις έχουν εφαρμοστεί στη πράξη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ λαμβάνοντας υπόψη και την μεγάλη συμβολή της κυνηγετικής δραστηριότητας τόσο στην κοινωνική συνοχή, όσο και στην πραγματική οικονομία με τις δαπάνες που προκαλεί αυτή η δραστηριότητα.