Οι προθέσεις του Υπουργείου για τη Ρυθμιστική της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τις συναντήσεις της Κ.Σ.Ε. με τον αρμόδιο Υπουργό, θα επέφεραν πολύ σημαντικές μειώσεις του κυνηγίου σε περιόδους θήρας, θηρεύσιμα είδη και τοπικές απαγορεύσεις.
Στο σύνολο αυτών των προθέσεων και εισηγήσεων η Κ.Σ.Ε. με Απόφαση του Δ.Σ. της, αρνήθηκε κατηγορηματικά την αποδοχή τους. Η άρνησή μας αιτιολογήθηκε με παρουσίαση μελετών, επιστημονικών και τεχνικών επιχειρημάτων, του ισχύοντος Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου και των σοβαρών συνεπειών στην πραγματική οικονομία.
Παρ’ όλα τα αδιάσειστα επιχειρήματά μας, κατέστη απολύτως σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση του Υπουργού να επαναλάβει την περσινή Ρυθμιστική, σε καμία περίπτωση.
Ζήτησε, επομένως, να του γνωρίσουμε ποιες είναι οι περικοπές που θα δεχόμασταν.
Μετά από απόφαση του έκτακτου Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε. την Τρίτη 4-8-2015, δεχθήκαμε ως μοναδική και τελευταία υποχώρηση την μείωση -10- ημερών σε ορισμένα υδρόβια και την αφαίρεση από τα θηρεύσιμα ενός υδροβίου χωρίς καμία άλλη μείωση και με την προϋπόθεση διατήρησης του κόστους των αδειών στα ίδια ακριβώς ποσά όπως και πέρσι.
Η πρότασή μας αυτή έγινε αποδεκτή, μετά από έντονη διαπραγμάτευση και το θέμα έκλεισε με αμοιβαία υποχώρηση του Υπουργού και δική μας και σήμερα πλέον έχουμε την Υπογραφή Ρυθμιστικής Απόφασης και της Απόφασης Συνδρομών.
Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, χωρίς τις καταστροφικές για το κυνήγι αρχικές προθέσεις, ήταν αποτέλεσμα:
α)της συστράτευσης όλων των κυνηγών και των οργανώσεών μας στον κοινό μας αγώνα 
β)της βοήθειας των κυνηγετικών μέσων ενημέρωσης που από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τους κυνηγούς για τις απειλούμενες σημαντικές έως καταστροφικές μειώσεις της θήρας.
γ)των σημαντικών παρεμβάσεων Υπουργών, Βουλευτών και άλλων Πολιτικών προσωπικοτήτων υπέρ των θέσεων των κυνηγών.
 
          Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ευχαριστεί όσους μας βοήθησαν σ’ αυτή τη μακρόχρονη και δύσκολη προσπάθειά μας και ενημερώνει τους κυνηγούς ότι πολλά και νευραλγικής σημασίας άλλα θέματα κυνηγίου μένουν ακόμη ανοικτά.
          Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας που απαιτεί τη συσπείρωση και βοήθεια όλων μας.