ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 200.000 ΚΥΝΗΓΩΝ
 
Η Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος της 12ης – 6ου - 2016
1.Καταγγέλλει ως απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και αντιθεσμική την επί 10 μήνες άρνηση του  Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος να συναντήσει την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, που εκπροσωπεί τους 200.000     πολίτες – κυνηγούς, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα του κυνηγίου (τελευταία συνάντηση 6 Αυγούστου 2015).
 
2.Η αιτούμενη συνάντηση θα βοηθήσει να γίνει αντιληπτό γιατί οι προειλημμένες αποφάσεις είναι καταστροφικές για το κυνήγι και το περιβάλλον και θα έδινε στο Υπουργείο την απαιτούμενη αιτιολόγηση και στήριξη για την αποφυγή των   αποφάσεων αυτών.
 
3.Δηλώνει, με τον πλέον σαφή τρόπο, ότι συμφωνεί, εγκρίνει και υπερθεματίζει την απόφαση του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος να διακόψει τη συμμετοχή της στην τελευταία συνάντηση του προσχηματικού,    ανοργάνωτου και αντικυνηγετικά κατευθυνόμενου Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι, προκειμένου να μη νομιμοποιήσουν οι κυνηγοί τους απαράδεκτους στόχους του Υπουργείου εναντίον του κυνηγίου και του                περιβάλλοντος.
 
4.Η διακοπή της συμμετοχής της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην τελευταία συνάντηση του Διαλόγου δεν σημαίνει απεμπόληση των θέσεών μας, που έχουν ήδη αποσταλεί στον Εθνικό Διάλογο, ούτε του έντονου αιτήματός   μας για συνάντηση του Υπουργού Αναπληρωτή με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
 
5.Εκφράζει την ικανοποίηση μας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη για τη συνάντηση που είχε με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και εκφράζει επίσης τη βεβαιότητα της επιτυχούς παρέμβασης του που           αναμένουμε ότι θα επακολουθήσει. Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι διαρκής και αμετακίνητος στόχος μας είναι η εξασφάλιση της αειφορίας του κυνηγιού, με λύσεις που βασίζονται στην επιστήμη, τη γνώση της πραγματικότητας, στην   εφαρμοσιμότητα των αποφάσεων, στην αναβάθμιση του βιοτόπου και στην αποτελεσματική θηροφύλαξη. 
 
6.Δηλώνουμε ότι η αποδεδειγμένη ενότητα και το αρραγές μέτωπο όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων, που εκπροσωπούν τους 200.000 πολίτες της χώρας μας, θα ματαιώσει κάθε απαράδεκτη προσπάθεια διάσπασης των     κυνηγών.
 
7.Ζητά με έμφαση από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ανάλογα με την εξέλιξη της προσπάθειας για τη διάσωση της κυνηγετικής δραστηριότητας, να προβεί σε όλες τις ενέργειες, δράσεις και πανελλαδικές κινητοποιήσεις που    θα κριθούν απαραίτητες και θα έχουν την αμέριστη και την ενεργό στήριξη των 261 Κυνηγετικών μας Οργανώσεων και των 200.000 κυνηγών μελών τους.
 
8.Παρακαλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να παρέμβει για την επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος που έχει ανακύψει από τους ανησυχητικούς χειρισμούς του Υπουργού Αναπληρωτή. Πρόβλημα που αφορά:
 
 -200.000 πολίτες (και τις οικογένειές τους) της χώρας μας
 
 -7.000 θέσεις εργασίας του κυνηγετικού κλάδου
 
 -2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών
 
 -180.000.000 € έσοδα του Δημοσίου από έκδοση αδειών και ΦΠΑ
 
 -1.000.000.000 € (1 δις €) ετήσιο τζίρο στην πραγματική οικονομία.
 
Στηρίζουμε τις ελπίδες μας στην απαραίτητη παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού