ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη χθεσινή συνάντηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με τον Υπουργό Αναπληρωτή Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε, περιληπτικά, σε ορισμένα θέματα που περιλαμβάνονται ως προτάσεις στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι:
 -Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τη διαχείριση της άγριας πανίδας, με ευρείες αρμοδιότητες, η οποία θα πιστοποιεί την κατάσταση των πληθυσμών της πανίδας
 -Σύσταση ενός νέου Σώματος Θηροφυλακής, με τη συμμετοχή όλων των ασχολούμενων με τη φύλαξη της φύσης, που θα έχει δημόσιο χαρακτήρα
 -Βελτιστοποίηση της απόδοσης των πόρων των Κυνηγετικών Οργανώσεων
 -Απλοποίηση της κυνηγετικής νομοθεσίας με τη δημιουργία Κώδικα Θήρας
 -Η εκάστοστε Ρυθμιστική Απόφαση να μην εκδίδεται από τον εκάστοτε Υπουργό, αλλά από ένα σώμα ειδικών
 -Εκπαίδευση κυνηγών
 -Αλλαγή τρόπου έκδοσης κυνηγετικών αδειών
 Επί των παραπάνω θεμάτων η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος διατύπωσε τις έντονες επιφυλάξεις της, όπως αυτές έχουν κατά καιρούς δημοσίως αναπτυχθεί, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διαλόγου, κατά τρόπο απολύτως τεκμηριωμένο.
 Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός δεν προχώρησε σε συζήτηση για το περιεχόμενο της υπό έκδοση Ρυθμιστικής, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει σε προσεχή συνάντηση.
 Η αντιπροσωπεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που συνομίλησε με τον κ. Υπουργό, αποτελείτο από τον Πρόεδρο της Κ.Σ.Ε. Νικ. Παπαδόδημα και τους Προέδρους της Κ.Ο.Σ.Ε. Νικ. Σταθόπουλο, της Κ.Ο.ΜΑ.Θ. Ιωαν. Πολυχρόνη, της Κ.Ο.Π. Κων. Μαρκόπουλο και της Κ.Ο.Θ. Ευαγγ. Μπαλατσό.
 Στη συνάντηση συμμετείχε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουίκ και από τη Γεν. Δ/νση Δασών ο Γεν. Δ/ντης κ. Δημόπουλος και ο κ. Ντινόκας.
 Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, μαζί με όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την επιστημονική, νομική και τεκμηριωμένη υπεράσπιση της συνέχισης της αποδεδειγμένα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης του αειφόρου κυνηγίου που πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας.