Απαντώντας στην υπ’αρ. 376/11-11-20 Αναφορά μου για το ίδιο θέμα ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ν. Χαρδαλιάς μεπαρέπεμψε στην από 13-11-20 αρνητική τοποθέτηση του για την άρση της εν λόγω απαγόρευσης, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής.
Στην από 2-12-20 επιστολή της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, στοιχειοθετώντας την δική της θετική θέση, ανέφερε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είτε δεν υπάρχει απολύτως καμία απαγόρευση, είτε υπάρχουν μόνο τοπικές – περιφερειακές απαγορεύσεις, αναλύοντας μάλιστα πως αντιμετωπίζεται το κυνήγι σε σχέση με τον Κορωνοϊό σε 31 διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη.
Αιτιολογώντας στη Βουλή το καθολικό lockdown των κυνηγών στη χώρα μας, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι η οριζόντια απαγόρευση του κυνηγιού λόγω του 2ου κύματος Κορωνοϊού στοχεύει στον περιορισμό των μετακινήσεων των κυνηγών σε περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την Βόρεια Ελλάδα όπου όπως είπε θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένη η άρση του εν λόγω μέτρου καθώς εκεί ζει το 65-70% των Ελλήνων κυνηγών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης του θέματος καθώς ένας πιθανός κοινός τόπος που θα μπορούσε να βρεθεί είναι η επιβολή τοπικών – περιφερειακών lockdown για κυνηγούς σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, έτσι ώστε και η χώρα μας να εφαρμόζει τα πλέον αυστηρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέτρα, χωρίς να ξεπερνά το συνταγματικά κατοχυρωμένο όριο της αναλογικότητας.
 
Επειδή η Δημόσια Υγεία εξυπηρετείται από το κυνήγι που αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου ανθρωποζωονόσων όπως η λύσσα, η γρίπη των πτηνών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων.
Επειδή η εξίσωση του κυνηγιού με καθολικές απαγορεύσεις δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη καθώς οι κυνηγοί παρέχουν υπηρεσίες προστασίας τόσο των τοπικών οικοσυστημάτων όσο και της ασφάλειας ολόκληρης της κοινωνίας μας, ερωτάσθε:
1. Αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο επιβολής τοπικών - περιφερειακών lockdown σε αντικατάσταση του καθολικού lockdown των κυνηγών, ειδικά σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές;
2. Πώς σχετίζεται το μέτρο του καθολικού lockdown των κυνηγών που ισχύει στη χώρα μας με αντίστοιχα μέτρα περιορισμού της μετάδοσης του Κορωνοϊού που τυχόν λαμβάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες;