Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας πληροφορήθηκε σήμερα από το Φύλλο της Κυβερνήσεως την παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου σε όλη την επικράτεια έως τις 31 Μαρτίου 2021. Ενημερώνουμε τους κυνηγούς ότι η εν λόγω παράταση δεν προκλήθηκε από εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και δεν προηγήθηκε για την έκδοσή της καμία διαβούλευση ή έστω ενημέρωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.
 Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα έκδοσης της εν λόγω παράτασης όταν ήδη βρίσκεται σε ισχύ και ανανεώνεται συνεχώς η απαγόρευση μετακίνησης των κυνηγών για την άσκηση θήρας, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα μέτρα προστασίας από την πανδημία του Κορωνοϊού. 
 Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα έκδοσης της παράτασης όταν για την πρόληψη της Αφρικανικής Πανώλης έχει εκδοθεί και βρίσκεται εν ισχύ Κοινή Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει τη θήρα του αγριόχοιρου σε ολόκληρη τη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από ομάδες κυνηγών ή συνεργεία δίωξης κυνηγών, η οποία επίσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω των περιορισμών στη μετακίνηση των κυνηγών. 
 Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας σε καμία περίπτωση δε θεωρεί ότι η παράταση της θήρας του αγριόχοιρου, η οποία επαναλαμβάνουμε καθίσταται κενή περιεχομένου, μπορεί να εξευμενίσει έστω και στο ελάχιστο στα μάτια των κυνηγών την άδικη, ατεκμηρίωτη και αντίθετη με τη διεθνή πρακτική,  απαγόρευση της μετακίνησης των κυνηγών και ουσιαστικά την απαγόρευση άσκησης της θήρας για το τελευταίο διάστημα των 3,5 μηνών. 
 Απλά καταδεικνύει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων για μία δραστηριότητα που αφορά 180.000 κυνηγούς, 700 εργαζόμενους στις Κυνηγετικές Οργανώσεις, 7.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης κυνηγετικών ειδών, που προσφέρουν πάνω από 1 δις ευρώ ετησίως στην πραγματική οικονομία. 
 Η έλλειψη συντονισμού, πέρα από τα ανωτέρω, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην προστασία της δημόσιας υγείας, γιατί όπως είναι γνωστό και αναγνωρισμένο, τόσο από την εθνική, όσο και από την κοινοτική νομοθεσία, το κυνήγι λειτουργεί ως μέσο διαχείρισης των οικοσυστημάτων και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις επιτελούν ρόλο δημοσίου συμφέροντος. 
 Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κυνηγούς ότι με βάση τις αντικρουόμενες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν πρόσφατα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, θεωρητικά επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου στις 3 Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης κατόπιν βεβαίωσης του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου και ομάδας κυνηγών έως 4 άτομα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα επιτρέπεται η θήρα του αγριόχοιρου ΑΛΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ! Επίσης, αδιευκρίνιστη παραμένει η δυνατότητα χρήσης σκύλων δίωξης για το κυνήγι του αγριόχοιρου, καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγών κατά την άσκηση της θήρας στα πλαίσια της παράτασης. 
 Τέλος, οι αρμόδιοι προέβλεψαν ότι οι κυνηγοί που παραβαίνουν τα ανωτέρω αντικρουόμενα μέτρα τιμωρούνται με 500€ πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση και στέρηση της άδειας θήρας για 3 χρόνια!