Όπως ακριβώς προέβλεπε εξ’ αρχής η ρυθμιστική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το κυνήγι, χθες, 6 Οκτωβρίου, που διαπιστώθηκε ότι συμπληρώθηκε το καθορισμένο για τη χώρα μας ετήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι, η θήρα του είδους έπαυσε αυτομάτως σε όλη την επικράτεια.
 Η κοινότητα των Ελλήνων κυνηγών και οι οργανώσεις τους απέδειξαν, για μία ακόμα φορά έναντι των αρχών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ότι, και ξέρουν και θέλουν και μπορούν να εξασφαλίσουν την ευημερία του είδους, χωρίς τις καθολικές απαγορεύσεις που κάποιοι κύκλοι απεργάζονταν.
 Για δεύτερη συνεχή χρονιά το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής της κάρπωσης που εισηγήθηκε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος λειτούργησε άψογα, αποδεικνύοντας τη σύνεση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των Ελλήνων κυνηγών, έναντι της άγριας ζωής.
 Όλοι οι αντικειμενικοί παρατηρητές του συστήματος κυνηγετικής διαχείρισης που έχει επιλεγεί για το τρυγόνι στη χώρα μας, συμφωνούν σήμερα ότι η μέθοδος που επελέγη εξασφαλίζει την προσαρμοσμένη, ανεκτή και αειφόρο κάρπωση που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, άλλωστε, κατέληξε πρόσφατα και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναγνωρίζοντας ως αξιόπιστο και αποτελεσματικό, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κυνηγετικής κάρπωσης που εισηγήθηκε η Κ.Σ.Ε. και εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια.
 Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει ότι:
  • η διατήρηση του τρυγονιού είναι ικανοποιητική στη χώρα μας
  • μία σειρά από μέτρα που έχουν ληφθεί, έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του
  • το σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω των κινητών τηλεφώνων, είναι αξιόπιστο και ασφαλές για να μπορεί λελογισμένα να συνεχιστεί η θήρα του είδους.

Συνημμένο αρχείο