Η ΚΣΕ συμμετέχει στην μεγάλη ευρωπαϊκή καμπάνια της FACE για το κυνήγι. Η FACE καλεί όλους τους Ευρωπαίους κυνηγούς να δώσουν ψήφο για τη στηριξη της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.  
Μπαίνουμε όλοι οι κυνηγοί στην ιστοσελίδα στο link που ακολουθεί , https://signforhunting.com, και κάνουμε το αυτονόητο. 
 
Ψηφίζουμε για το κυνήγι….
 
Copy of Final Members Post  - 2022