Θέμα «Μέτρα κατά της πανδημίας που ισχύουν στην Ευρώπη σχετικά με το κυνήγι»

 

Καταθέτουμε Αναφορά την από 8η Δεκεμβρίου 2020 επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος .Σε αυτήν ,αφού τονίζουν ότι το κυνήγι είναι μια υπαίθρια μοναχική δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη , αναφέρουν τι μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας ισχύουν ανά χώρα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης σχετικά με αυτό. Ζητούν να επανεξεταστούν οι περιορισμοί που ισχύουν στη χώρα μας βάσει αυτών των στοιχείων. Επίσης επιστολή διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση των κυνηγών έστειλε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σύρου.

Επισυνάπτουμε την από 8/12/2020 επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, καθώς και την από 9/12/2020 επιστολή διαμαρτυρίας του κυνηγετικού συλλόγου Σύρου.

Δείτε εδώ την αναφορά