Η Κ.Σ.Ε ανταποκρινόμενη στα επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα αναθέτει σημαντικές επιστημονικές μελέτες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά ιδρύµατα της χώρας µας και του εξωτερικού, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν δημοσιευθεί και αποσπάσει επαίνους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Με αυτό τον τρόπο η Κ.Σ.Ε και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιστημονικά στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην Ελλάδα.

Μία από τις βασικότερες μελέτες που εκπονεί η Κ.Σ.Ε  ετησίως σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το AΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας - Παράρτημα Καρπενησίου, το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας Παράρτημα Καρδίτσας  και τους διεθνείς οργανισμούς OMPO και IMPCF, είναι η μελέτη επιστημονικής τεκμηρίωσης της επίδρασης της θήρας στους πληθυσμούς θηρεύσιμων και μη ειδών, τον έλεγχο της λαθροθηρίας και τη διάρκεια των περιόδων θήρας.

Έχουν εκπονηθεί και καταρτισθεί μελέτες και επιστημονικές εργασίες από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας οι οποίες έχουν καταλλήλως αξιοποιηθεί από την Κ.Σ.Ε  σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.