Η ρύθμιση του κυνηγιού στην Ελλάδα γίνεται µε ετήσια απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, µε βάση τις Οδηγίες της Ε.Ε. και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα βιολογικά  δεδομένα και καθορίζει:

  • τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι τους
  • τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κατά είδος
  • τον επιτρεπόμενο χρόνο άσκησης του κυνηγιού
  • το μέγιστο αριθμό των θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρευθούν ημερησίως
  • τις περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αειφορία του κυνηγιού σύμφωνα µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Η Κ.Σ.Ε  ως θεσμικός συνεργάτης του ΥΠΕΚΑ είναι υποχρεωμένη να καταθέτει κάθε χρόνο τις προτάσεις της για την σύνταξη της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος του έλληνα  κυνηγού στο κυνήγι μέσω της αειφορικής διαχείρισης του θηράματος.